Finansieringsløsninger

O.B.Wiik tilbyr flere ulike finansieringsløsninger. Nedenfor er det listet opp noen alternativer. Kontakt oss for råd og veiledning.

Kontakt oss

Fordeler ved kjøp

 • Trygg investering
 • Langt lavere kostnader enn ved kjøp av et tradisjonelt lagerbygg
 • Kort leveringstid
 • Lett omsettelig og høy andrehåndsverdi

Fordeler ved leie

 • Usikkerhet om prosjektets varighet
 • Belaster ikke egenkapitalen
 • Frigjør driftskapital som kan benyttes til andre inntektsbringende formål
 • Enkel budsjettering og regnskapsføring.
 • Leien kostnadsføres i resultatregnskapet
 • Forsikring av hallen gjennom O. B. Wiik

Fordeler ved leasing

 • Belaster ikke egenkapitalen
 • Frigjør driftskapital som kan benyttes til andre inntektsbringende formål
 • Enkel budsjettering og regnskapsføring
 • Enkelt å bytte til nytt utstyr eller supplere med tilleggsutstyr
 • Leien kostnadsføres i resultatregnskapet
 • Fleksibel finansieringsform. Leien kan tilpasses sesongvariasjoner
 • Kan leases ned til kr 0,- i restverdi