Haller

Halvor Bernås
Mobil: 412 62 656
Bergen

Henrik Kalager
Mobil: 902 50 181
Østlandet

Ingar Stokstad
Mobil: 986 23 265
Østlandet

Joachim Cronarp
Mobil: 466 26 612
Østlandet

Joar Skånø
Mobil: 922 22 365
Midt- og Nordnorge

Johnny Forsberg
Mobil: 913 67 960
Midt- og Nordnorge

Kåre Halle
Mobil: 980 05 200
Østlandet

Kjell Ove Rossehaug
Mobil: 907 49 903
Stavanger

Øystein Larsen
Mobil: 950 85 351
Østlandet

Tom R. Volle
Mobil: 901 75 394
Bergen

Arbeidstelt

Halvor Bernås
Mobil: 412 62 656
Bergen

Joar Skånø
Mobil: 922 22 365
Midt- og Nordnorge

Johnny Forsberg
Mobil: 913 67 960
Midt- og Nordnorge

Kjell Ove Rossehaug
Mobil: 907 49 903
Stavanger

Lars Klevan
Mobil: 982 33 160
Event utleie

Niels Amlie
Mobil: 922 87 250
Østlandet

Richard Dalvinn
Mobil: 400 45 293
Østlandet

Tom R. Volle
Mobil: 901 75 394
Bergen

Telt, presenning - teknisk tekstil, møbler og tilbehør, profilering & trykk

Halvor Bernås
Mobil: 412 62 656
Bergen

Inger-Rita Boberg
Mobil: 982 33 170
Ordrekontor - hele landet

Joar Skånø
Mobil: 922 22 365
Midt- og Nordnorge

Johnny Forsberg
Mobil: 913 67 960
Midt- og Nordnorge

Lars B. W. Rivenes
Mobil: 938 50 781
Østlandet, Midt- og Nordnorge

Lars Klevan
Mobil: 982 33 160
Event utleie

Niels Amlie
Mobil: 922 87 250
Østlandet

Per Lindberg
Mobil: 982 33 161
Ordrekontor - hele landet

Richard Mester
Mobil: 906 21 439
Event utleie

Roger Holden
Mobil: 916 85 420
Østlandet

Tom R. Volle
Mobil: 901 75 394
Bergen

Event

Lars Klevan
Mobil: 982 33 160
Event utleie

Richard Mester
Mobil: 906 21 439
Event utleie

Rickard Hägglöf
Event utleie

Nødhjelp

Ole Gregersen
Mobil: 918 70 156

Administrasjon

Adresse: Industriveien 13, 2020 Skedsmokorset
E-post: obw@obwiik.no
Telefon: 64 83 55 00
Fax: 64 83 55 01

Administrerende direktør
Paal Tønsberg
Salgssjef Eksport
Ole Gregersen
Innkjøps- og logistikksjef
Erik Furseth
Innkjøpssjef
Henning Lillehagen
Salgssjef Norge
Henrik Kalager
CFO / Økonomisjef
Jon Herman Holmøy
CTO / Teknisk sjef
Eivind Carlsen
Faktura
O.B.Wiik AS Postboks 203 N-2021 Skedsmokorset
Regnskap
O.B.Wiik AS Postboks 203 N-2021 Skedsmokorset