Haller

Halvor Bernås
Mobil: 412 62 656
Bergen

Henrik Kalager
Mobil: 902 50 181
Østlandet

Ingar Stokstad
Mobil: 986 23 265
Østlandet

Joachim Cronarp
Mobil: 466 26 612
Østlandet

Joar Skånø
Mobil: 922 22 365
Trondheim

Kjell Ove Rossehaug
Mobil: 907 49 903
Stavanger

Mari-Ann Engelsås
Mobil: 982 33 159
Trondheim

Øystein Larsen
Mobil: 950 85 351
Østlandet

Arbeidstelt

Halvor Bernås
Mobil: 412 62 656
Bergen

Joar Skånø
Mobil: 922 22 365
Trondheim

Kjell Ove Rossehaug
Mobil: 907 49 903
Stavanger

Mari-Ann Engelsås
Mobil: 982 33 159
Trondheim

Niels Amlie
Mobil: 922 87 250
Østlandet

Richard Dalvinn
Mobil: 400 45 293
Østlandet

Telt, presenning - teknisk tekstil, møbler og tilbehør, profilering & trykk

Alexander Holm
Mobil: 982 33 150
Østlandet

Daniel Haugen
Mobil: 926 61 994
Østlandet

Halvor Bernås
Mobil: 412 62 656
Bergen

Inger-Rita Boberg
Mobil: 982 33 170
Ordrekontor

Joar Skånø
Mobil: 922 22 365
Trondheim

Kjell Ove Rossehaug
Mobil: 907 49 903
Stavanger

Lars B. W. Rivenes
Mobil: 938 50 781
Østlandet

Lars Klevan
Mobil: 98233160
Event utleie

Mari-Ann Engelsås
Mobil: 982 33 159
Trondheim

Per Lindberg
Mobil: 982 33 161
Ordrekontor

Richard Mester
Mobil: 90621439
Event utleie

Event

Lars Klevan
Mobil: 98233160
Event utleie

Richard Mester
Mobil: 90621439
Event utleie

Nødhjelp

Ole Gregersen
Mobil: 91870156

Administrasjon

Adresse: Industriveien 13, 2020 Skedsmokorset
E-post: obw@obwiik.no
Telefon: 64 83 55 00
Fax: 64 83 55 01

Administrerende direktør
Paal Tønsberg
Eksportdirektør
Ole Gregersen
Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Merete Skogrand Nymoen
Innkjøps- og logistikkdirektør
Erik Furseth
Innkjøpssjef
Henning Lillehagen
Salgsdirektør
Henrik Kalager
Økonomidirektør
Jon Herman Holmøy
Faktura
O.B.Wiik AS Postboks 203 N-2021 Skedsmokorset
Regnskap
O.B.Wiik AS Postboks 203 N-2021 Skedsmokorset