Meny
Nettbutikk

Maritim

I miljøer tilknyttet maritime/marine næringer og havner, stiller det seg særskilte krav til beskyttelse av utstyr. Saltvann, vær, vind og sikkerhetskrav er betingelser haller og produkter fra O.B. Wiik må ta hensyn til.

Havet nærmeste nabo

Et værhardt miljø med sjøsprøyt er ingen sak for en WiikHall med PVC-duk og aluminiumskonstruksjoner. Tollvesenet, havnemyndigheter og kommersielle aktører benytter våre produkter der utfordringene er som verst.

WiikHallen gjør at varer eller last fra skip kan stå trygt i havnemiljøer før eventuell omlasting og utkjøring. Konfigurasjoner som avfukting gjør at tørrvarer/bulk kan stå uten fare for å skades.

Marine næringer

Marine næringer i tilknytning til oppdrettsanlegg eller andre næringer som offshore og havbruk, har unike, norske krav og opplever noen av de samme behovene som havnetrafikk. En WiikHall i umiddelbar nærhet til hav og havnemiljøer har uansett den fordelen at den er rask å sette opp, enkel å flytte og tilpasse til nye behov, som endrede lastevolumer eller generell vekst og nye lagerbehov.

WiikHallen tilpasses enkelt transport, med ramper kjøreporter eller med andre fasiliteter som belysning, ventilasjon, oppvarming m.m.

Produkter innenfor maritim