Jobber man med lengre strekninger må arbeidsstedet stadig forflyttes. Med arbeidstelt fra O.B.Wiik er det lett bevege teltet i takt med arbeidet, slik at arbeiderne alltid får gode arbeidsforhold. Sånn som her på en 600m lang bro utenfor Stockholm.