PRESSEMELDING

O.B.Wiik bygger giganthall til selvkjørende kjøretøy

O.B.Wiik har vunnet en kontrakt med AstaZero AB (www.astazero.com) i Sverige på leveranse av verdens største dukhall.

AstaZero AB er et høyteknologisk selskap med fokus på forskning og utvikling av aktiv trafikksikkerhet og driver blant annet verdens eneste fullskala testmiljø utenfor Borås i Sverige. AstaZero AB er eid av Resarch Institute of Sweden AB og Chalmers University of Technology.

Hallen fra O.B.Wiik vil være hele 700 meter lang og 40 meter bred, med en midtseksjon på 140 meter som vil være 60 meter bred. Hallen skal være klar til bruk til februar 2021 og skal benyttes som en innendørs testbane til utvikling av selvkjørende kjøretøy.

Pressebilder:

Uttalelser:

«Basert på vår evaluering av alle innkomna anbud, var O.B.Wiik ett självklart førstevalg for oss. Gjennom sin høye kvalitet på offerten samt kompetanse og erfaring fra tidligere leveranser av store haller, er vi trygge på at O.B.Wiik kommer til å levere dette viktige prosjektet i henhold til våre høye forventninger om kvalitet og leveringsevne», uttaler Peter Janevik, VD i AstaZero AB.

«Vi i O.B.Wiik er stolte og glade for å ha blitt tildelt denne viktige kontrakten fra AstaZero AB. For oss er dette nok et bevis på at O.B.Wiik’s attraktivitet i markedet og at vårt høye fokus på kompetanse, kvalitet og leveringsevne gjør oss til en foretrukket samarbeidspartner.», uttaler Konsernsjef i O.B.Wiik, Paal Tønsberg.

Kontaktinfo presse:
Administrerende direktør / CEO Paal Tønsberg, mobil +47 911 75 748, paal.tonsberg@obwiik.no