Sånn kan det se ut når vi bygger beskyttelse rundt eksisterende anlegg. Her fra en leveranse til Wayss & Freytag som jobber med å forbedre infrastrukturen til Göteborg