Viktig informasjon vedrørende fakturering til selskaper i O.B. Wiik konsern Norge

 • O.B. Wiik AS (org.nr. 934 122 224)
 • O.B. Wiik Utleie AS (org.nr. 994 943 286)

Fakturainnhold
Alle fakturaer som sendes til O.B. Wiik selskaper, må alltid inneholde følgende informasjon:

 • a) Faktura må være maskinelt stilet til det respektive O.B. Wiik selskapet
 • b) Vårt referanse-navn må påføres, dette for å unngå forsinkelse eller risiko for å bli sendt til feil
  førstemottaker
 • c) Prosjektnr (NO etterfulgt av 6 siffer), innkjøpsordrenr (6 siffer) eller kontrakt/ordrenr (6 siffer) skal
  være påført faktura hvor dette er aktuelt.

Hvis dere mot formodning ikke har mottatt informasjonen i b) og c) må dere ta kontakt med vår
bestiller/kontaktperson før fakturering for å innhente informasjonen.
Videre for å bli akseptert som gyldig mottak må en faktura tilfredsstille alle formkrav i tråd med forskrift om
bokføring (lovdata.no) og merverdiavgiftsloven. Fakturaer som ikke tilfredsstiller formkrav for faktura, vil ikke
bli akseptert. Se: formkrav for faktura – salgsdokument (altinn.no).

Faktureringsmetode
Vi foretrekker å motta fakturaer i følgende prioriterte rekkefølge:

 • 1. EHF-faktura
  Alle våre selskaper er ELMA-registrert for mottak av elektroniske fakturaer i standardformatet EHF
  (Elektronisk Handelsformat) og ber om at dere utsteder fakturaer til oss på EHF formatet.
 • 2. E-postmottak av fakturaer
  Dersom dere ikke har anledning til å sende oss fakturaer i EHF-formatet ber vi om at alle
  fakturaer/kreditnotaer sendes per e-post. Se fakturamailadresser og krav under. Ugyldige formater
  blir ikke behandlet på leverandørens risiko.

Selskap Fakturaadresse

 • O.B. Wiik AS (org.nr. 934 122 224) faktura@obwiik.no
 • O.B. Wiik Utleie AS (org.nr. 994 943 286) faktura.utleie@obwiik.no

Tekniske krav til e-post faktura

 • Det skal kun sendes én PDF-fil pr. e-post
 • Vedlegg til faktura må være i samme PDF eller sendes i separat e-post til vår referanse
 • Vedlegget må ha filtype .pdf. Andre filtyper godkjennes ikke
 • E-post med link til faktura vil ikke bli behandlet
 • Det er ikke mulig å slå sammen flere filer i en .zip fil
 • Vedleggets filnavn må ikke inneholde spesialtegn eller æøå
 • E-postmottaket er en helautomatisk prosess så e-posten blir ikke lest manuelt

Ordrebekreftelser, rekvisisjoner, kontrakter, reklame, vareleveranser etc. skal sendes til vår forretnings-
/leverings-/e-postadresser til de respektive kontaktpersoner i selskapet.
Eventuelle purringer eller andre spørsmål ang faktura skal sendes til e-post regnskap@obwiik.no eller pr. post.

Kredittid
Våre standard betalingsbetingelser er 30 dager netto, dersom ikke annet er avtalt skriftlig.
For å sikre god fakturabehandling og rettidig betaling, setter vi pris på at faktureringsrutinene overholdes.

Er det spørsmål vennligst ta kontakt på e-post til regnskap@obwiik.no.