Arbeidstelt

Et arbeidstelt representerer sikkerhet for arbeidstakeren. Vil du møte HMS-krav og skape komfort, er dette løsningen du trenger. En enkel måte å beskytte mennesker og dyrt utstyr på.

Kontakt oss

Jobb inne ute

Det er mye vær og vind i Norge. Et arbeidstelt fra O.B.Wiik vil kunne eliminere de skadene man kan oppleve når man jobber utendørs i Norge. WiikHall-seriens arbeidstelt er et godt eksempel på trygghet og forutsigbarhet satt i system.

Arbeidsteltet gir de som oppfører eller rehabiliterer bygg en seier over naturkreftene og andre krav til HMS. Man unngår blant annet fukt i konstruksjonen og dermed også mulige fremtidige søksmål. HMS-fordelene man oppnår er mye verdt. Arbeidet blir mer behagelig og tidsbesparende for de ansatte, samtidig som fremdriften og kvaliteten blir forbedret.

Bygg og anleggsbransjen har behov for WiikHall arbeidstelt i varierende størrelser. Hos O.B.Wiik kan du leie akkurat den størrelsen som trengs til de ulike prosjektene. Du kan naturligvis også gå til innkjøp av et, dersom det er i hyppig bruk vil det være en investering som lønner seg.

Formålene et arbeidstelt kan brukes til er mange. En rørlegger eller tømrer får dekket sine behov spesielt i den kalde og våte årstiden. Støpearbeider eller andre arbeider hvor man trenger beskyttelse mot vann, er naturlige bruksområder. Et arbeidstelt kan også enkelt og greit fungere som lagerrom for materialer og verktøy.

Skal det jobbes med et prosjekt over tid? Med underlag som krever beskyttelse? Dekk det til med WiikHall overdekking. Fleksible løsninger i høyde, bredde og lengde.

Skap bedre arbeidsmiljø

Ofte er det slik at det ikke alltid passer med ferdige maler og standardstørrelser. I de tilfellene vil vår overdekking – som er svært fleksibel i utførelse – kunne utformes til ditt prosjekt.

Vår beskyttelse mot vær og vind kan gjøres både lyd- og varmeisolerende. Overdekkingen kan være mobil, rullende, bøyd eller vertikal, det meste har vist seg mulig å få til. Vi jobber daglig med å værbeskytte ulike typer av industrier og byggeplasser. Vi har både praktisk erfaring og egen ingeniøravdeling, og vi tar alt fra enkle til kompliserte oppdrag.

Kontakt oss, så kan vi ta en uformell prat om hvordan vi kan finne en løsning på overdekking som dekker dine behov om det skulle være beskyttelse for vær og vind eller andre utvendige eller innvendige utfordringer.

WiikHall arbeidstelt er siste generasjons plasthall fra O.B.Wiik

Arbeidstelt er en nyutviklet fleksibel modell som dekker ethvert behov for rask og komplett over dekking. Den solide aluminiumskonstruksjonen monteres raskt og effektivt sammen med duken av polyesterarmert flammehemmende PVC.

WiikHall arbeidstelt leveres i bredder fra 4,5 til 20 meter bredde. Lengdemodulene er på 3 meter og kan leveres i ulike vegghøyder. Selv om hallene i utgangspunktet er enkle og ukompliserte, kan de skreddersys til spesielle behov eller tilpasses avanserte oppgaver. Rt stort lager med arbeidstelt i ulike varianter sikrer rask og riktig levering.

O.B.Wiik AS har mer enn 40 års erfaring i å løse utbyggere og entreprenørers behov for overdekking på byggeplasser ved bruk av telt. Selskapet er største markedsaktør innen overdekking, og leder an i utviklingen av nye produkter og tjenester.

O.B.Wiik opplever sterk økning i etterspørselen av overdekkingsløsninger fra byggebransjen. Oppføring av bygninger under byggetelt, er fremtidens måte å bygge på. Årsakene er at fukt problematikken reduseres, materialhåndteringen effektiviseres, og arbeidsforholdene forbedres under overdekking. Nye tekniske forskrifter (TEK) krever at entreprenørbransjen i fremtiden bygger tørt for å eliminere følgeskader forårsaket av fuktighet fra vær og vind

Tilpasset omgivelsene

WiikHall Arbeidstelt skjermer effektivt byggeplassen mot naboer.

Riktige dimensjoner raskt montert

Arbeidstelt er et fleksibelt og gjennomprøvd hallkonsept som løser entreprenørers ulike behov i byggeperioden. Hallene leveres i flere varianter som alle oppføres med solide aluminiumbuer og høykvalitets dukmateriale.

Gode arbeidsforhold

Inne i et WiikHall Arbeidstelt kan ansatte i lyse og tørre omgivelser konsentrere seg om å utføre det faglige arbeidet. Her slipper de å bruke tid på våte byggevarer eller snømåking

Kontaktpersoner for arbeidstelt

O.B.Wiik Niels Amlie
O.B.Wiik Richard Dalvinn
O.B.Wiik Lars Klevan
jonny-forsberg