Haller

Vi produserer haller i størrelsesorden 10 meter bredde og oppover.

Vi legger vekt på valgfrihet i utforming og kan tilpasse til ulike klimatiske og værmessige forhold. Vi har kort leveringstid og bruker kun solide materialer som tåler norske forhold.

Plasthall

2020-02-19T13:55:12+01:00

Vår plasthall er den kjente WiikHallen med sine aluminiums- eller stålkonstruksjoner og plastdekke. Den er versatil og kan benyttes og fylles med hva man ønsker. Plasthallen kommer i et stort antall varianter og med en rekke forskjellige tilbehør.

Plasthall2020-02-19T13:55:12+01:00

Flerbrukshaller

2019-12-11T21:12:57+01:00

Våre flerbrukshaller av stål kan brukes til det meste. Vi legger vekt på at den kan brukes til ytterst forskjellige formål, hvor idrett og kommunal flerbruk er åpenbare eksempler. En flerbrukshall gir potensielt store besparelser kontra tradisjonelt bygg.

Flerbrukshaller2019-12-11T21:12:57+01:00

Isolerte haller

2019-12-11T21:12:44+01:00

Med WiikHall som utgangspunkt vil en isolert hall gjøre klar for ytterligere bruksområder. En islolerende duk utgjør forskjellen og skaper vern mot kalde omgivelser. Resultatet er en hall som både mennesker og gods kan holde seg varme i.

Isolerte haller2019-12-11T21:12:44+01:00

Bulkhall

2019-12-11T21:12:34+01:00

O.B.Wiik har gjennom mange år levert løsninger for lagring av masser i bulk. Dette kan være salt, sand, grus, pukk, jord, korn, pellets, avfall og liknende. Det er nesten bare fantasien som setter grensene.

Bulkhall2019-12-11T21:12:34+01:00

Stålbygg

2019-08-22T20:52:33+02:00

Med en ramme av stål og solid kledning i stålplater skaper man gode produksjonslokaler for industrien. Dyrt maskineri og store produksjonslinjer får tak over hodet i våre stålbygg.

Stålbygg2019-08-22T20:52:33+02:00

Hall- og byggtilbehør

2020-01-06T12:12:28+01:00

For en hall er det tilbehøret som bestemmer den endelige funksjonen. Lys, varme eller løsninger knyttet til transport og adkomst skaper forskjellen mellom rene lagerbygg og f.eks. produksjonslokaler.

Hall- og byggtilbehør2020-01-06T12:12:28+01:00