Flerbrukshall

Våre flerbrukshaller av stål kan brukes til det meste. Vi legger vekt på at den kan brukes til ytterst forskjellige formål, hvor idrett og kommunal flerbruk er åpenbare eksempler. En flerbrukshall gir potensielt store besparelser kontra tradisjonelt bygg.

Kontakt oss

Den fleksible hallen

En flerbrukshall er en populær løsning – av forståelige grunner. De kan enkelt utvides, reduseres, flyttes eller leies ut til andre formål i takt med endrede behov, problemstillinger man ofte møter i det offentlige, men også for idrettslag som ønsker bedre inntektsgrunnlag og økonomi.

Hallen, som er i stålkonstruksjon kledd med stålplater, kan dessuten leveres med tilleggsutstyr som ytterligere utvider hallens muligheter.

Flerbrukshaller fra O.B. Wiik blir bl.a brukt som idrettshaller til glede for barn og voksne

Kontaktpersoner for flerbrukshaller

O.B.Wiik Henrik Kalager
O.B.Wiik Øystein Larsen