Plasthall

Vår plasthall er den kjente WiikHallen med sine aluminiums- eller stålkonstruksjoner og duk. Den er versatil og kan benyttes og fylles med hva man ønsker. Plasthallen kommer i et stort antall varianter og med en rekke forskjellige tilbehør.

Kontakt oss

Plasthaller fra O.B. Wiik har mange bruksområder, som f.eks verkstedhaller

Solid – for alle formål

O.B.Wiik kan plasthall! Den kjente WiikHallen får du i både aluminiums- eller stålkonstruksjon. Den gode fagverkskonstruksjon i bærerammene gjør at WiikHallen er et av markedets beste. Plasthallen kan leveres i ulike varianter, og et stort antall buer lagerføres til enhver tid slik at leveringstiden vil være kort.

Estetisk

For oss i O.B.Wiik er det viktig at hallen er pen å se på og at den går godt inn i eksisterende bebyggelse. Derfor har den vanlig saltakskonstruksjon. I det store og det hele fremstår den som et vanlig bygg, og i mange tilfeller fungerer det også som et helt permanent bygg.

Fleksibel i bruk

WiikHallen brukes til mange formål, fra nødhjelp i den ene enden, til idrett og arrangementer i den andre.
Det er hva du fyller den med av tilleggsutstyr, næringsliv eller mennesker som ofte gir den det endelige navnet.

Dimensjonert etter norsk standard og eu standard

O.B.Wiiks plasthaller med varmgalvaniserte stålrammer er dimensjonert i henhold til NS-EN-1990 (Krav til pålitelighet), NS-EN-1991-3 (Snølaster). NS-EN-1991-4 (Vindlaster) og NS-EN-1993 (Prosjektering av stålkonstruksjoner) (samt nasjonale tillegg). O. B. Wiik sine aluminiumskonstruksjoner er dimensjonert i henhold til EURO code 9 del 1-1, Design of Aluminium Structures-Part 1-1 general rules – General rules and rules for buildings.

Varmgalvanisert stål

Skjelettet i lagerhallene er såkalt selvbærende fagverkskonstruksjon som gir hallene lav vekt og høy stabilitet. Stålet i konstruksjonene er varmgalvanisert for å gi hallene lang levetid. Konstruksjonene er like fine om ett eller 30 år, og har høy annenhåndsverdi.

Tekniske tekstiler

Duken er produsert i Europa og er branntestet i henhold til europeiske normer med gode testresultater. Duken har en av markedets høyeste verdier på riv- og strekkstyrke, og leveres med 5 års garanti mot produksjonsfeil.

Klimatiske forhold -30 + 70c.

Tilsynelatende ser en lagerhall fra O.B.Wiik lik ut uansett plassering. Vi tilpasser vår solide basiskonstruksjon til lokale klimaforhold.

Velprøvd strammesystem

Duken strammes opp ved hjelp av O.B.Wiik’s velprøvde strammesystem som reduserer slitasjen fra vær og vind, og forlenger hallens levetid. Systemet sørger for stramme og stabile dukflater.

Fundament

O.B.Wiik konstruerer og leverer tegninger til ringmur og annet som må til for å sette hallen i drift.

Tekstiler

Duken er produsert i Europa og er branntestet i henhold til europeiske normer med gode testresultater. Duken har en av markedets høyeste verdier på riv- og strekkstyrke, og leveres med 5 års garanti mot produksjonsfeil.

Stål

O.B.Wiiks lagerhaller med varmgalvaniserte stålrammer er dimensjonert i henhold etter Norsk og EU standard.

NS-EN-1990 Krav til pålitelighet

NS-EN-1991-3 Snølaster

NS-EN-1991-4 Vindlaster

NS-EN-1993 Prosjektering av stålkonstruksjoner (samt nasjonale tillegg)

Klimatiske forhold -50 °C til +70 °C

Tilsynelatende ser en lagerhall fra O.B.Wiik lik ut uansett plassering. Vi tilpasser vår solide basiskonstruksjon til lokale klimaforhold.

Trygg forankring

Lagerhallene forankres med fotplater på de fleste underlag. I samarbeid med Norges Geotekniske Institutt, har O.B.Wiik gjennomført tester for å beregne opptimal bruk av jordspyd til forankring direkte i mark. Dersom vi er i tvil om fastheten i grunnen, gjennomfører vi tester på stedet.

Kontaktpersoner for plasthall

O.B.Wiik Henrik Kalager
O.B.Wiik Øystein Larsen