Stålbygg

Med en ramme av stål og solid kledning i stålplater skaper man gode produksjonslokaler for industrien. Dyrt maskineri får tak over hodet i våre stålbygg. Våre stålhaller brukes også som landbruksbygg. Med en god beskyttelse for buskap, mennesker og maskineri er vårt landbruksbygg et godt alternativ til tradisjonelle driftsbygninger.

Kontakt oss

Vern om verdiene

Ofte finner du dyrt og sensitivt maskineri og elektronikk i våre stålhaller. Det er fordi de representerer en rask, fleksibel og kostnadseffektiv metode for å øke produksjonskapasiteten, permanent eller midlertidig. Men også fordi vi med en rekke tilvalg til stålhallen kan gi forutsetninger for å produsere hva som helst.

En moderne stålhall stiller nemlig strenge krav til utforming og fasiliteter. Vi leverer, enten selv eller via underleverandører, tilleggsutstyr som tar vare på produksjonsutstyr og varer. Kjøreporter, ramper og mesaniner for lagring er noen eksempler. Vi har også løsninger som forheng eller flyttbare vegger som kan dele opp produksjonen i soner.

En stålhall fremstår i all hovedsak som et permanent eller fast bygg, med fordelen som ligger i skalerbarheten. Å velge vår løsning fremfor et tradisjonelt bygg, er også ofte kostnadsbesparende.

En god driftsbygning

Det vi tradisjonelt forbinder landbruket med, som dyrehold eller produksjon og lagring av grønsaker og kornprodukter, finner tak over hodet i vårt landbruksbygg.

Da utstyres det som i utgangspunktet er en stålhall (stålkonstruksjoner og kledning i stål) Med nødvendig utstyr for gitte formål. Isolering, varme, belysning og ventilasjon, avfuktning, samt kjøreporter og ramper, er alle eksempler på tilbehør som må til for å skape komplette fjøs, verkstedhaller eller matvarelager.

Vårt lagerbygg er vårt stålbygg i sin enkleste form, men det er langt fra enkelt. Et lagerbygg i stål gir de beste lagerforholdene for bl.a. tørrbulk eller løsmasser. Svært mange andre varer med stort volum kan også lagres.

Lagrer det meste

Har du behov for tak over hodet til større masser, ja, så er vår lagerhall den beste løsningen.Svært mange masser, som sand, mineraler, salt og pukk, eller pakket last med behov for tak over hodet, kan lagres i vår lagerhall.

Lagerhallen består i solide stålkonstruksjoner som utenpå kles i stålplater. Lagerhallen har relativt kort monteringstid og er i så måte et godt alternativ til et regulært bygg, med den byggetiden det innebærer. En lagerhall står dessuten i mot vær og vind og skaper god beskyttelse for massene eller produktene den er satt opp for å verne.

Trenger du tilleggsutstyr eller har spesielle behov? Lagerhallen kan leveres med en rekke løsninger for utvidet funksjonalitet, som kjøreporter, belysning, ramper eller avfuktning. Fortell oss gjerne om ditt bruksområde, så kan vi sette opp et forslag for den beste lagerhallen for dine behov.

Kontaktpersoner for stålbygg

kåre-halle
O.B.Wiik Øystein Larsen