Meny
Nettbutikk

Industri­bygg

Med en ramme av stål og solid kledning i stålplater skaper man gode produksjonslokaler for industrien. Dyrt maskineri og store produksjonslinjer får tak over hodet i våre industribygg.

Vern om verdiene

Ofte finner du dyrt og sensitivt maskineri og elektronikk i våre industribygg. Det er fordi de representerer en rask, fleksibel og kostnadseffektiv metode for å øke produksjonskapasiteten, permanent eller midlertidig. Men også fordi vi med en rekke tilvalg til industribygget kan gi forutsetninger for å produsere hva som helst.

Et moderne industribygg stiller nemlig strenge krav til utforming og fasiliteter. Vi leverer, enten selv eller via underleverandører, tilleggsutstyr som tar vare på produksjonsutstyr og varer. Kjøreporter, ramper og mesaniner for lagring er noen eksempler. Vi har også løsninger som forheng eller flyttbare vegger som gjør at du kan dele opp produksjonen i soner.

Et industribygg i stål fremstår i all hovedsak som et permanent bygg. Men ofte er det kostnadsbesparende å velge vår løsning fremfor et tradisjonelt bygg. Fordelen ligger i skalerbarheten.

Referanser:

Kontakter

Richard Dalvinn

richard.dalvinn@obwiik.no
400 45 293
Skedsmokorset

Christian R. Andersen

christian.rudi.andersen@obwiik.no
958 72 712
Skedsmokorset

Mari-Ann Engelsås

mari-ann.engelsas@obwiik.no
982 33 159
Trondheim

Joar Skånø

joar.skano@obwiik.no
922 22 365
Trondheim

Reidar Berg

reidar.berg@obwiik.no
468 06 070
Bergen

Kjell Ove Rossehaug

kjell.ove.rossehaug@obwiik.no
907 49 903
Stavanger