Smitteverntelt

O.B.Wiik leverer telt til bruk for COVID-19-testing. Vi leverer telt til sykehus, kommuner, flyplasser, havner og helseinstitusjoner med flere. Ta kontakt så finner vi en løsning som passer for ditt behov.